Кандидаттарға сайлаушылар мен кездесу үшін шарттық негізде берілетін үй-жайлар