Кәсіпқой емес медиаторлар тізімі

9-бап. Медиаторларға қойылатын талаптар
1. Тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі емес, медиация тараптарының өзара келісімі бойынша таңдалған, медиаторлар тізіліміне қосылған және медиатордың функцияларын орындауєа келісім берген жеке тұлға медиатор бола алады.
2. Медиатордың қызметі кәсіби негізде (кәсіпқой медиатор) және кәсіби емес негізде (қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы мүмкін.
3. Қырық жасқа толған және кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін кәсіби емес негізде жүзеге асыра алады
4. Жоғары білімі бар, жиырма бес жасқа толған, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бекітілетін медиаторларды даярлау баєдарламасы бойынша оқытудан өткенін растайтын құжаты (сертификаты) бар және кәсіпқой медиаторлар тізілімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін жүзеге асыра алады.
5. Медиатордың қызметі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды.
6. Медиатор қызметін жүзеге асыратын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген өзге қызметті де жұзеге асыруєа құқылы.
7. Мыналар:
1) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған теңестірілген;
2) заңда белгіленген тәртіппен сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған;
3) оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын;
4) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам медиатор бола алмайды.
8. Медиация тараптарының келісімімен медиаторєа қойылатын қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
16-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жүргізуі
Ескерту. 16-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
1. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бүдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының аумағында медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын кәсіби емес медиаторлардың тізілімін жүргізеді.
2. Медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын медиаторлар кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қосылу үшін уәкілетті органға жеке куәліктерінің көшірмелерін (салыстырып тексеру үшін жеке куәлігінің түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесін); үміткердің тұрғылықты жері бойынша наркологиялық көмек көрсететін медициналық ұйымнан және психоневрологиялық ұйымнан берілген медициналық анықтамаларды; соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы қоса ұсына отырып жүгінуге міндетті.
3. Кәсіпқой емес медиаторлар тізілімі мыналарды қамтиды:
1) медиатордың тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болған кезде);
2) медиатордың заңдық мекен-жайы;
3) медиатордың байланыс деректері (пошталық мекен-жайы немесе электрондық поштаның мекен-жайы не телефон немесе телефакс нөмірі);
4) медиатордың маманданып жүрген медиация саласы туралы мәліметтер;
5) медиатордың медиацияны жүзеге асыра алатын тілі туралы мәліметтер;
6) медиатордың қызметін тоқтата тұру туралы мәліметтер.
4. Уәкілетті орган медиаторларды осы Заңның осы бабының 2-тармағының және 9-бабының талаптарына сәйкес болған жағдайда тиісті өтінішті алған күннен бастап он күн ішінде хабарлау тәртібімен кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қосады.
Медиаторды кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қоспаған жағдайда уәкілетті орган тиісті өтінішті алған күннен бастап он күн ішінде бас тарту себептері туралы жазбаша түрде дәлелді жауап беруге міндетті.
5. Егер тиісті жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде тізілімде болу мерзімін кезекті күнтізбелік жылға ұзарту туралы медиаторлардың өтініші ұсынылмаса, медиаторлар күнтізбелік жыл аяқталған соң кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінен шығарылады. Тізілімде болу мерзімін ұзарту туралы өтінішті электрондық түрде уәкілетті органның электрондық мекен жайына ұсынуға болады.
6. Кәсіпқой емес медиаторлардың тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында не жұртшылық үшін қолжетімді жерлерде қазақ және орыс тілдерінде орналастырылуға және оған медиаторлардың енгізілуіне қарай жаңартылып отыруға тиіс.
Уәкілетті орган мерзімді баспасөз басылымдарында кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жариялауға құқылы.
Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
2011 жылғы 28 қаңтардағы №401-IV Қазақстан Республикасының «Медиация туралы»Заңының 9 және 16 баптарының талаптарына сәкесАқтөбе облысы, Қарғалы ауданы бойынша қәсіпқой емес медиаторлар тізілімі
Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы бойынша қәсіпқой емес медиаторлар тізілімі
т.б.
Аты-жөні әкесінің аты
Туған күні, айы, жылы.
Қай сала бойынша медиацияны қамтамасыз
етеді
Медиацияны қай тілде өткізеді
Жұмыс орны, кәсібі
Мекенжайы,
телефоны
1
Ильчевская Лариса Николаевна
05.08.1959 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
Ашысай орта мектебіның директоры
Ащылысай ауылы,Панфилов
қөшесі -62,
т-н:29-2-97
2
Энгелько Мария Михайловна
07.06.1949 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
зейнеткер
Бозтөбе ауылы, В.Г.Жук атындағы кө-сі -37,
т-н:71-0-43
3
Кайтаев Салауды Зелимханович
13.05.1958 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
«Сәкен»ш/қ басшысы
Шандашаауылы, Орталықкө-сі 26, т-н;71-1-31
4
Кубенкулова Сакып Қуандыковна
09.02.1963 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
Әлімбет ауылы, АДА аға дәрігер
Әлімбет ауылы,
Қазахстан
кө-сі 58
т-н.71-9-13
5
Таранец Любовь Яковлевна
13.05.1950 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
зейнеткер
Бадамша ауылы
Пушкина кө-сі 76/1
6
Заглядов Николай Федорович
01.01.1946 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
зейнеткер
Бадамша ауылы
қө-сі.Абая көшесі 4/2
7
Шалов Марал Шалович
08.09.1948 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
зейнеткер
Бадамша ауылы Әбілқаир хан даңғылы 14/23
8
Цимбалюк Наталия Николаена
26.03.1967 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
Уақытша жұмыссыз
Велихов селосы
т-ны ; 26-3-90; 870553383658
9
Бахтиярова Алтынсары Султанбековна
23.02.1968 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
Кітапханашы және мұғалім
Велихов селосы
т-ны ; 71-2-49;
10
Заглядов Леонид Федорович
01.01.1948 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
«Заглядово »ш/қ
басшысы
Жосалы ауылы,
Енбекшілер кө-сі 21
11
Ерболатова Ұмсындық
02.01.1947 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
зейнеткер
Жосалы ауылы, Самал көшесі 3 үй 2 пәтер
12
Тулегенов Мурат Кожахметович
20.08.1962 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
жүргізуші ЖШС
«Қосестек агро»
ҚосестекауылыМ.Маметова кө-сі 21
13
Уразалин Малик Жанабергенович
15.09.1971 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
жүргізуші «Дарья» ж/к
Сарбулак ауылы
Абылхаир хан кө-сі 49
14
Алмышев Анарбек Нурымжанович
31.10.1964 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
Бородиновка орта мектебі,муғалім
Степной ауылы,
т-н 29-4-49
15
Дзюбан Эляонора Назымова
08.06.1968 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
«Ақбота» бала-бақша менгерушісі
Степной ауылы,
29-7-08; 87054753875
16
Лясота Петр Григорьевич
22.07.1944 ж
Азаматық істер бойынша
Орыс тілінде
зейнеткер
Петропавл ауылы,
т-н 99-11-24,
87779612846
17
Мергалиев Толбай Сакашевич
11.06.1963 ж
Азаматық істер бойынша
Қазақ тілінде,
Орыс тілінде
Газ учаскесі, слесарь
Ш.Қалдаяков ауылы,
т-н.26-1-19,
87772329845