Кәсіпқой емес медиаторлар тізімі

9-бап. Медиаторларға қойылатын талаптар
1. Тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі емес, медиация тараптарының өзара келісімі бойынша таңдалған, медиаторлар тізіліміне қосылған және медиатордың функцияларын орындауєа келісім берген жеке тұлға медиатор бола алады.
2. Медиатордың қызметі кәсіби негізде (кәсіпқой медиатор) және кәсіби емес негізде (қоғамдық медиатор) жүзеге асырылуы мүмкін.
3. Қырық жасқа толған және кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін кәсіби емес негізде жүзеге асыра алады
4. Жоғары білімі бар, жиырма бес жасқа толған, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен бекітілетін медиаторларды даярлау баєдарламасы бойынша оқытудан өткенін растайтын құжаты (сертификаты) бар және кәсіпқой медиаторлар тізілімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін жүзеге асыра алады.
5. Медиатордың қызметі кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды.
6. Медиатор қызметін жүзеге асыратын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген өзге қызметті де жұзеге асыруєа құқылы.
7. Мыналар:
1) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оған теңестірілген;
2) заңда белгіленген тәртіппен сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған;
3) оған қатысты қылмыстық қудалау жүзеге асырылатын;
4) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам медиатор бола алмайды.
8. Медиация тараптарының келісімімен медиаторєа қойылатын қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
16-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жүргізуі
Ескерту. 16-баптың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
1. Аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бүдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының аумағында медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын кәсіби емес медиаторлардың тізілімін жүргізеді.
2. Медиацияны кәсіби емес негізде жүзеге асыратын медиаторлар кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қосылу үшін уәкілетті органға жеке куәліктерінің көшірмелерін (салыстырып тексеру үшін жеке куәлігінің түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесін); үміткердің тұрғылықты жері бойынша наркологиялық көмек көрсететін медициналық ұйымнан және психоневрологиялық ұйымнан берілген медициналық анықтамаларды; соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы қоса ұсына отырып жүгінуге міндетті.
3. Кәсіпқой емес медиаторлар тізілімі мыналарды қамтиды:
1) медиатордың тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болған кезде);
2) медиатордың заңдық мекен-жайы;
3) медиатордың байланыс деректері (пошталық мекен-жайы немесе электрондық поштаның мекен-жайы не телефон немесе телефакс нөмірі);
4) медиатордың маманданып жүрген медиация саласы туралы мәліметтер;
5) медиатордың медиацияны жүзеге асыра алатын тілі туралы мәліметтер;
6) медиатордың қызметін тоқтата тұру туралы мәліметтер.
4. Уәкілетті орган медиаторларды осы Заңның осы бабының 2-тармағының және 9-бабының талаптарына сәйкес болған жағдайда тиісті өтінішті алған күннен бастап он күн ішінде хабарлау тәртібімен кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қосады.
Медиаторды кәсіпқой емес медиаторлар тізіліміне қоспаған жағдайда уәкілетті орган тиісті өтінішті алған күннен бастап он күн ішінде бас тарту себептері туралы жазбаша түрде дәлелді жауап беруге міндетті.
5. Егер тиісті жылдың 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде тізілімде болу мерзімін кезекті күнтізбелік жылға ұзарту туралы медиаторлардың өтініші ұсынылмаса, медиаторлар күнтізбелік жыл аяқталған соң кәсіпқой емес медиаторлар тізілімінен шығарылады. Тізілімде болу мерзімін ұзарту туралы өтінішті электрондық түрде уәкілетті органның электрондық мекен жайына ұсынуға болады.
6. Кәсіпқой емес медиаторлардың тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында не жұртшылық үшін қолжетімді жерлерде қазақ және орыс тілдерінде орналастырылуға және оған медиаторлардың енгізілуіне қарай жаңартылып отыруға тиіс.
Уәкілетті орган мерзімді баспасөз басылымдарында кәсіпқой емес медиаторлар тізілімін жариялауға құқылы.
Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
2011 жылғы 28 қаңтардағы №401-IV Қазақстан Республикасының «Медиация туралы»Заңының 9 және 16 баптарының талаптарына сәкесАқтөбе облысы, Қарғалы ауданы бойынша қәсіпқой емес медиаторлар тізілімі
09.02.2018 жылға Қарғалы ауданы бойынша кәсіби емес медиаторларының жиынтық кестесі
ТӘЖ
Мекен-жайы
Телефондары
Реттелген даулар саны
Әлімбет ауылдық округі
1
Алмагамбетов Сагадат Бахтиярович
Алимбетовка ауылы,
Теміржолшылар көшесі 56/1,
тел.29-810, +77775060912
-
2
Кайтаев Салауды Зелимханович
Шандыаша ауылы,
Орталық көшесі 26а/1,
тел.71-1-31, +77056043914
3
Билисбаева Акжан Камидулановна
Алимбетовка ауылы,
Теміржолшылар көшесі 39,
тел.29-8-61, +77775269803
4
Жумагалиев Айсаут Ракашевич
Алимбетовка ауылы,
Абай көшесі 50б,
тел.+77055517484, 29-9-86
Ащылысай ауылдық округі
1
Ильчевская Лариса Николаевна
Ащылысай ауылы,
Панфилов көшесі 62,
тел. +77776608356
2
Елемесова Орын
Адылхановна
Преображеновка ауылы,
Заречный көшесі 42, тел.+77711700450
3
Бондаренко Таисия
Михайловна
Ащылысай ауылы,
Панфилов көшесі 32, тел.+77778005965
4
Марадудина Ирина
Витальевна
Ащылысай ауылы,
Жамбыл көшесі 12,
тел.+77771674483
5
Агафонова Вера
Сергеевна
Ащылысай ауылы,
Казақстан көшесі 36,
тел.+77776607585
6
Исмагулова Лайля
Галимжановна
Ащылысай ауылы,
Достық көшесі 18, тел.+77776616713
7
Николаенко Анастасия Станиславовна
Бозтобе ауылы,
В.Жук көшесі 36,
тел. +77718436190
Бадамша ауылдық округы
1
Шалов Марал Шалович
Бадамша ауылы,
Абылхайыр хан көшесі 14/23,
тел. 22-0-26
-
Велиховка ауылдық округы
1
Цимбалюк Наталья Николаевна
Велиховка ауылы, Орталық көшесі 63,
тел. +77055383658
-
2
Бахтиярова Алтынсара Султанбековна
Велиховка ауылы,
Ж.Жабаев көшесі 48,
тел. +77059193907
Желтау селолық округы
1
Муапық Нүрбек
Асқарбекұлы
Желтау ауылы,
К.Мұқанов көшесі 48а,
тел. +77717774047, 99-10-77
-
2
Кенжегалиев Жанат
Амангельдиевич
Ш.Қалдаяқов ауылы,
Абылай хан көшесі 40,
тел. +77053353154, 26-1-55
3
Жумагалиев Нурлан Абильбекович
Желтау ауылы,
С.Майоров көшесі 7 А,
тел. +77055366070, 99-10-02
4
Лясота Петр Григорьевич
Желтау селосы,
Д.Конаев көшесі 86,
тел. +77779612846, 99-11-24
5
Сарсебаева Балапан Кужакельдиевна
Желтау ауылы,
Карғалы көшесі 47,
тел.+77775069149, 99-13-65
6
Абубакиров Шынгыс Наурызбаевич
Желтау ауылы,
К.Муканов көшесі 67,
тел.+77778007577, 99-14-03
7
Панасенко Николай Анисимович
Желтау ауылы,
Д.Конаев көшесі 30,
тел.+77779704679, 99-11-25
8
Черненко Валерий Александрович
Желтау ауылы,
Енбекші көшесі 5,
тел.+77056251058, 99-12-89
9
Сенацкий Александр Васильевич
Желтау ауылы,
Карғалы көшесі 1,
тел.+77771121384, 99-12-92
Кемпірсай ауылдық округы
1
Заглядов Леонид
Федорович
Жосалы ауылы,
Еңбекшілер көшесі 21,
тел.26-5-31
2
Абдуллин Есен
Ситахметович
Жосалы ауылы,
Самал көшесі 7/1,
тел. 26-6-60
3
Кушимова Гулмира
Зулькарнаевна
Жосалы ауылы,
Самал көшесі 17/1,
тел. 26-5-22
Қос Естек ауылдық округы
1
Абилов Алимжан
Сагинтаевич
Қос Истек ауылы,
М.Маметов көшесі 19,
тел. +77054761698
-
2
Юркова Людмила
Васильевна
Қос Истек ауылы,
М.Маметов көшесі 39,
тел. +77054942416
3
Стырличук Оксана
Юрьевна
Қос Истек ауылы,
М.Маметов көшесі 20,
тел. +77716871200
4
Байменова Гульбадан Абдыгалимовна
Қос Истек ауылы,
С.Вавилов көшесі 8,
тел. +77712919010
5
Вьюркова Каламкас
Елемесовна
Қос Истек ауылы,
Д.Қонаев көшесі 31,
тел. +77716085245
6
Вовк Ирина Анатольевна
Қос Истек ауылы,
Шали Балниязов көшесі 23,
тел. +77710556371
Степной ауылдық округы
1
Дзюбан Элянора
Назымовна
Степной ауылы,
Абай көшесі 21,
тел. 29-7-50, 29-708, +77073629046
-
2
Алмышев Анарбек
Нурумжанович
Қайрақты ауылы,
Абылкайырхан көшесі 27,
тел. 29-4-49, 29-4-12
3
Айтбаева Кумысканым
Степной ауылы,
Ш.Уалиханов көшесі 7,
тел. 29-7-48, +77056301244
4
Альбатырова Мадина
Егимбаевна
Степной ауылы,
М.Оспанов көшесі 8,
тел. 29-6-23, +77054946344
5
Абишева Ирина
Викторовна
Степной ауылы,
М.Оспанов көшесі 12,
тел. 29-673, +77473241541
6
Сарина Елена
Анатольевна
Первомай ауылы,
Қазақстан көшесі 13,
тел. 71-917, +77059179842;
7
Утемагамбетова Жансулу Сенбаевна
Степной ауылы,
Тәуелсіздік көшесі 2,
тел. 29-784, +77711682807
.
Барлығы: 39 кәсіпқой емес медиаторлар
Добавлено: 
26.11.2013 - 05:00
Последние изменения: 
03.05.2018 - 05:00